A REDE GALEGA DE EMPRESAS, comprometida cos negocios en simbiosis coa cultura, solidariededade e identidade do país, busca alcanzar un maior nivel de desenvolvemento económico e social que posibilite xerar proxectos que doten a Galiza dun espazo económico forte.

SITIO WEB: https://www.empresagalega.org/