Cursos de osteopatía profesionais segundo o plan da OMS en Coruña, Pontevedra, Santiago de Compostela, Vigo e Salamanca

Cursos de osteopatía segundo o plan de estudos proposto pola OMS Organización Mundial de Saúde