No Clúster Audiovisual Galego traballamos para o desenvolvemento dun sector audiovisual máis forte e ofrecemos servizos horizontais de diferentes tipos a todas as nosas empresas asociadas.

EDIFICIO FEUGA
C/ Lope Gómez de Marzoa s/n.
Campus Sur.
15705 Santiago de Compostela
Tlf: +34 981 941 792
Email: cluster@clag.es