Hosting pola empresa galega dinahosting

Galiza co Galego - Cotas de Galiza co Galego

Menu


Cotas de Galiza co Galego

 • Con 1€ ao mes (12€ ao ano) será informado/a das actividades e accións de Galiza co Galego e poderá participar dos debates e decisións. O pago de ser domiciliado no banco farase nun recibo anual.
 • Con 2€ ao mes (24€ ao ano) achegará 4 € ao fondo de escola, será informado/a das actividades e accións de Galiza co Galego e poderá participar dos debates e decisións. O pago de ser domiciliado no banco farase en dous recibos semestrais de 12€.
 • Con 4€ ao mes (48€ ao ano) achegará 8 € ao fondo de escola, será informado/a das actividades e accións de Galiza co Galego e poderá participar dos debates e decisións. Poderá ser socio/a da Cooperativa de Ensino Avoaescola. O pago de ser domiciliado no banco farase en catro recibos trimestrais de 12€.
 • Con 6€ ao mes (72€ ao ano) achegará 32 € ao fondo de escola, será informado/a das actividades e accións de Galiza co Galego e poderá participar dos debates e decisións. Poderá ser socio/a da Cooperativa de Ensino Avoaescola. O pago de ser domiciliado no banco farase en seis recibos de 12€.
 • Con 8€ ao mes (96€ ao ano) achegará 56 € ao fondo de escola, será informado/a das actividades e accións de Galiza co Galego e poderá participar dos debates e decisións. Poderá ser socio/a da Cooperativa de Ensino Avoaescola. O pago de ser domiciliado no banco farase en oito recibos de 12€.
 • Con 10€ ao mes (120€ ao ano) achegará 80 € ao fondo de escola, será informado/a das actividades e accións de Galiza co Galego e poderá participar dos debates e decisións. Poderá ser socio/a da Cooperativa de Ensino Avoaescola. O pago de ser domiciliado no banco farase en dez recibos de 12€.
 • Con 12€ ao mes (144€ ao ano) achegará 104 € ao fondo de escola, será informado/a das actividades e accións de Galiza co Galego e poderá participar dos debates e decisións. Poderá ser socio/a da Cooperativa de Ensino Avoaescola. O pago de ser domiciliado no banco farase en recibos mensuais de 12€.
 • Con 14€ ao mes (168€ ao ano) achegará 128 € ao fondo de escola,será informado/a das actividades e accións de Galiza co Galego e poderá participar dos debates e decisións. Poderá ser socio/a da Cooperativa de Ensino Avoaescola. O pago de ser domiciliado no banco farase en recibos mensuais de 14€.
 • Con 16€ ao mes (192€ ao ano) achegará 152 € ao fondo de escola, será informado/a das actividades e accións de Galiza co Galego e poderá participar dos debates e decisións. Poderá ser socio/a da Cooperativa de Ensino Avoaescola. O pago de ser domiciliado no banco farase en recibos mensuais de 16€.
 • Con 18€ ao mes (216€ ao ano) achegará 176 € ao fondo de escola, será informado/a das actividades e accións de Galiza co Galego e poderá participar dos debates e decisións. Poderá ser socio/a da Cooperativa de Ensino Avoaescola. O pago de ser domiciliado no banco farase en recibos mensuais de 18€.
 • Con 20€ ao mes (240€ ao ano) achegará 200 € ao fondo de escola e será soci@ numerari@ de Galiza co Galego sendo informado/a de todas as súas actividades e accións, participando nos seus debates e decisións co seu voto, podendo ser elixido/a para calquera cargo ou responsabilidade, e recuperar a achega ao fondo de escola conforme aos estatutos de Galiza co Galego. Será tamén socio/a da Cooperativa de Ensino Avoaescola. O pago de ser domiciliado no banco farase en recibos mensuais de 20€.

A cantidade máxima para achegar ao fondo de escola de Galiza co Galego é de 200€, unha vez alcanzada esta cantidade a cota máxima anual será de 30€ (20€ de GcG e 10€ de Avoaescola).

As cotas poden ser ingresadas directamente pola persoas socias, indicando no concepto seu nº de identificación persoal e/ou correo electrónico, na conta de C.R.G. nº 3070-0044-58-6085308424.


Ir ao formulario de Alta