Hosting pola empresa galega dinahosting

Galiza co Galego - Alta de soci@

Menu


Alta de soci@

Como soci@ colaboras no inicio da "Escola Infantil Avoaescola"

Hoxe na comarca de Ferrolterra (Narón)

e para que no futuro haxa outra "Avoaescola" na túa comarca.


Serás soci@ de Galiza co Galego e participarás da Cooporativa de Ensino Avoaescola, que dará ensino de calidade en galego en calquera lugar onde as familias e a comunidade o demanden.

Farás posíbel para a infancia -con independencia dos recursos económicos das familias- unha EDUCACIÓN en GALEGO, laica, inclusiva, universal, en valores, democrática, de calidade.

Os meus datos serán incorporados a un ficheiro propiedade da Asociación Galiza co Galego (GCG), sobre os cales poderei exercer o meu dereito ao acceso, cancelación, rectificación e/ou oposición cando estime oportuno, decisión que comunicarei ao correo electrónico comisiongalizacogalego@gmail.com ou ao enderezo da GCG na Rúa Venezuela, 33, B, Cód. postal 15404, Ferrol, A Coruña, Galiza, España.