A Cuarta Parede nace para falar da nosa paixón (o cinema de autor) na nosa lingua (o galego). As seis seccións que compoñen a revista, que sairá cunha periodicidade irregular cada 6-7 semanas, definen as nosas liñas de acción.

Sitio web: http://www.acuartaparede.com/